جستجو
فیلترها
بستن

کنسرو

به مواد غذایی که در یک قوطی در بسته حرارت می دهند تا به درجه دمایی برسد که همه میکرو ارگانیسمهای زیان آور و هاگهایی که در هنگام نگهداری در درجات دمای معمولی قادر به رشد هستند کشته شوند کنسرو می گویند. تا زمانیکه قوطی بسته است، هیچ نوع میکروبی به غذا دسترسی ندارد و غذا می تواند به مدت طولانی قابل مصرف باشد. کنسرو در اینجا شامل تمام کنسروهایی است که از انواع غلات، حبوبات، سبزیجات، تره بار، صیفی جات، قارچها، گوشت دام و طیور و ماهیها، احشاءخوراکی دام و طیور، کله و پاچه دام، میگوها، خاویار و فرآورده های آنها و یا ترکیبات غذایی حاصل از کلیه مواد غذایی در بسته بندی های مختلف فلزی، شیشه ای و بسته های پلاستیکی سخت و نیمه سخت تهیه شده است که گاها در بسته بندیهای پاکتی و کارتنی حمل می گردند. شایان ذکر است کنسرو انواع فرآورده های میوه ها ، مرباجات، ترشیجات و شورها و زیتون و چاشنی ها در اینجا قرار نمی گیرد. با توجه به این که رابطه خاصی بین مقادیر جزیی قلع حل شده با مواد غذایی وجود دارد و منجربه تغییر رنگ محصول می گردد و لکهای -مواد پوششی- مخصوصی جهت جلوگیری از اثرات سوی در نظر گرفته شده که بین صفحات قلعی و مواد محتوی قوطی قرار می گیرند تا از این تخریب جلوگیری کنند0