جستجو
فیلترها
بستن

پاپ کورن

پاپ کورن دانه ذرتی است که با حرارت دادن درون ظرف خالی یا در روغن، پف می کند. پاپ کورن یکی از معروف ترین انواع اسنک می باشد. معمولاً پاپ کورن را با نمک و کره طبخ میکنند. البته گاهی به آن شکر و یا ادویه جات هم اضافه می نمایند.دانه ذرت حاوی قطره آبی است که داخل آن نشاسته، ذخیره شده است. به همین دلیل است که پاپ کورن 5/13 تا 14 درصد رطوبت دارد. پوسته سخت اطراف دانه ذرت، نشاسته را احاطه نموده است. وقتی ذرت را حرارت میدهند، آب داخل دانه آن داغ و منبسط شده و به دیواره ی سخت اطرافش فشار می آورد. عاقبت، این دیواره سخت شکسته و دانه ذرت می ترکد. وقتی دانه می ترکد، نشاسته درون ذرت باد کرده و دانه خارج می شود. بخار درون دانه خارج شده و پاپ کورن پف می کند.تمام انواع پاپ کورن در اینجا قرار می گیرند.