جستجو
فیلترها
بستن

نوشیدنی

نوشیدنی ها فرآورده های تخمیر نشده، ولی قابل تخمیر هستند که از مخلوط کردن آب میوه، سبزی، غلات و ... با شکر یا بدون شکر بدست می آیند و ممکن است ساده و یا مرکب باشند. حداقل آب میوه محتوی نوشابه های میوه ای 20درصد و در مورد میوه های ترش 5 درصد است. کلیه نوشیدنی های حاصل از میوه، سبزی، غلات، لبنی و ... در اینجا کدگذاری می شوند. ولی نوشیدنی های حاصل از قهوه، کاکائو و افزودنی های آن در کلید کد 01607 کدگذاری می شوند. مرجع: http://www.isiri.org/