جستجو
فیلترها
بستن

عسل

عسل که به آن اَنگَبین نیز گفته شده محصولی است طبیعی که توسط زنبورهای عسل -Apis- از نوع Melefera یا Florea-Faber از نکتار گل یا شهد گل یا شهد قسمتهای دیگر گیاه در کندو به وجود می آید. عسل یک شربت غلیظ طبیعی است و ترکیب آن شبیه قند اینورت است ولی فروکتوز آن بیشتر است. شهد جمع آوری شده توسط زنبورها به وسیله اینورتاز به قند اینورت تبدیل می گردد. ترکیب و طعم عسل بستگی به منبع شهد و فرایند و نگهداری آن دارد. عسل به عنوان شیرین کننده در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و به دو صورت وجود دارد1- عسل شان -Comb Hony: عسلی است که در خانه های مومی قرار گرفته و دست نخورده باشد. این عسل ممکن است به صورت شان کامل یا در قطعات کوچکتر عرضه شود که در هر صورت باید لااقل چهار پنجم خانه ها و پروپولتدار باشد. 2- عسل مایع: عسلی است که در اثر عمل سانتریفوژ و صاف شدن به دست می آید. حداکثر حرارت مجاز برای صاف کردن عسل 60 درجه است که بلافاصله پس از آن باید به سرعت خنک شود. رنگ عسل وابسته به رنگ سیاه مورد استفاده است البته و اصولا از زرد تا قرمز تیره متغیر است. دارای رایحه مخصوص به خود است و رابطه مستقیم با گیاه -گل- مورد مصرف زنبور دارد. مزه آن شیرین و دارای طعم مخصوص به خود است و باید عاری از طعم سوختگی و تخمیر و کپک زدگی باشد. رطوبت عسل نباید از 20 درصد تجاوز کند. تمام انواع عسل در این دسته قرار می گیرند.