جستجو
فیلترها
بستن

شکر

شکر با نام لاتین SUGAR شکر شیرین کننده ای از کریستالهای ساکاروز است که با لایه ای از ملاس پوشیده شده و رنگ و طعم مشخص ایجاد می نماید. شکر از نیشکر بدست می آید. نیشکر با نام علمی Saccharum Officinarum از تیره غلات (Gramineae) گیاهی است چند ساله که از آسیا برخاسته است ساقه هوایی آن که به بلندی 2-5 متر می رسد، بشکل نی استوانه ای دارای گره های متعدد و مملو از مایع شیرینی است که بطور متوسط دارای 13-15 درصد قند ساکاروز (589) می باشد. رنگ ساقه های آن برحسب ارقام مختلفه متفاوت و بین آنها رنگ زرد بیشتر و رنگهای قرمز و سایر رنگ نیز دیده می شود. برگهای آن باریک دراز مانند روبان و دارای دندانه های بسیار ریز در کناره های آن، طول برگها تا 2 متر نیز می رسد. نیشکر در سن 12-15 ماهه به گل می نشیند. معمولا سه ماه پس از گل کردن نی ها می رسند. پس از قطع نی ها که از سطح زمین انجام می شود برگها و قسمت انتهایی آنها قطع و فوراً به کارخانه برای شکر گیری حمل می شود. نیشکر در اغلب مناطق حاره و گرمسیر کاشته می شود. تمام انواع شکر سفید در این زیرگروه قرار می گیرند.