جستجو
فیلترها
بستن

رب

رب از فرآورده های غذایی تبدیلی است که از تغلیظ (بوسیله حرارت) آب میوه ها و صیفی جات حاصل می شود رب پس از تولید به عنوان چاشنی و تامین رنگ و طعم مطلوب در غذا مصرف می شود. به عبارت دیگر رب فرآورده ای است که از میوه برخی گیاهان و پس از فشرده و صاف کردن و غلیظ کردن به صورت ماده خشک محلول در آب و با روش حرارتی به دست می آید. رنگ هر رب ارتباط مستقیم با رنگ میوه مورد استفاده دارد. رب انار و رب گوجه فرنگی از انواع مهم رب می باشند. رب انار از میوه درخت انار Punica-granatum از خانواده Punicacea تازه و کاملا رسیده و عاری از هر گونه آلودگی پس از فشردن و صاف کردن و غلیظ کردن تا حداقل 50 درصد ماده خشک محلول در آب با روش حرارتی به دست می آید. رنگ آن باید قهوه ای یا قهوه ای تیره متمایل به سیاه و دارای طعم ترش و عاری از هر گونه طعم و بوی خارجی باشد. باید در ظروف شیشه ای یا فلزی بسته بندی شود و جنس شیشه یا فلزات به گونه ای انتخاب شود که هیچ اثر نامطلوبی روی محصول نگذارد و در شیشه باید محکم و غیر قابل نفوذ باشد. رب گوجه فرنگی از میوه بوته گوجه فرنگی به نام Lycopersicum-escleutum از خانواده Solanaceae تازه رسیده و عاری از هر گونه آلودگی پس از فشرده و غلیظ کردن تا حداقل 20 درصد ماده خشک محلول در آب به دست می آید. این محصول باید رنگ گوجه فرنگی رسیده را داشته وعاری از هر گونه طعم سوختگی و تلخی و هر گونه طعم خارجی باشد. تمام انواع ربها از جمله رب انار، رب نارنج و رب گوجه فرنگی در این زیرگروه قرار می گیرند.