جستجو
فیلترها
بستن

دوغ پاستوریزه

دوغ عبارتست از فرآورده‏اى که از رقیق کردن ماست با آب یا آب معدنى به دست مى‏آید. دوغ بر دو نوع است: 1- دوغ گازدار 2- دوغ بدون گاز. مواد اولیه دوغ، شامل ماست، آب آشامیدنى و نمک مى‏شود که با مواد افزودنى دیگر مانند کربن دى ‏اکسید و گیاهان معطر خوراکى از قبیل گل سرخ، نعناع، پونه یا اسانس طبیعى آنها مخلوط مى‏شود. رنگ دوغ بعد از بهم زدن باید سفید یا سفید شیرى و طعم و بوى آن تازه و مطبوع و عارى از هر گونه ناخالصى باشد. این دوغ تحت عمل پاستوریزه قرار گرفته و میکروبهایشان از بین رفته است. تمام انواع دوغ پاستوریزه از جمله دوغ گازدار و دوغ بدون گاز در این زیرگروه قرار می گیرند.