جستجو
فیلترها
بستن

ترشی

به فرآورده ای که متشکل از اندامهای مختلف گیاهی سالم و بدون عیب است به صورتهای گوناگون - خردشده و درسته و چرخ کرده- همراه با مقادیر کمی نمک و ادویه جات در سرکه شناور تهیه می شود ترشی می گویند. PH ترشی که اسیدی است سبب می شود که هیچ باکتری یا قارچی نتواند به راحتی در چنین محیطی رشد کند. مواد اولیه مورد استفاده در تهیه ترشیجات نیز باید کاملا سالم و عاری از هر گونه فساد ظاهری و لهیدگی و صدمات مکانیکی و فساد ناشی از میکروارگانیسمها باشند. اجزای متشکله ترشی باید حتی المقدور یکنواخت و داری رنگ و طعم و بوی طبیعی باشند. به کار بردن کارامل به منظور ایجاد رنگ فقط در ترشی سیر امکان پذیر است ولی استفاده از نگهدارنده ها مجاز نمی باشد. ترشیجات در انواع ساده و مخلوط می باشند. تمام انواع ترشی در این زیرگروه قرار می گیرند.