جستجو
فیلترها
بستن

تافی

تافی فرآورده ای است که از ترکیب شکر و گلوکز و شیر پاستوریزه و کره و روغن و آب بدست می آید. ممکن است مواد دیگری مانند کاکائو و مغزهای خوراکی به آن افزوده شود. بافت تافی می تواند نرم و کشدار یا ترد باشد تمام انواع تافی در این دسته قرار می گیرند.