جستجو
فیلترها
بستن

بیسکوکرم فرآورده صنایع غذایی

این فرآورده از دو بخش کرم کنجد، کاکائو، بادام زمینی و ....و بیسکوئیت های همراه تشکیل یافته است که در یک بسته بندی دو بخشی و مجزا قرار گرفته و ظاهری بسیار جذاب دارد.