جستجو
فیلترها
بستن

آب گازدار (سودا)

آب گازدار یا سودا آبی است خوراکی که پس از تصفیه های لازم از منبع دیگری گازی موسوم به گازکربنیک که گازی بی رنگ و تقریبا بی بو است به آن اضافه شود. آب گازدار در بسته بندی های متفاوت تهیه و عرضه می شود.لازم به ذکر است آب معدنی و آب آشامیدنی در اینجا قرار نمی گیرند.