جستجو
فیلترها
بستن

آبلیمو

به مایعی که از لیموی تمیز و سالم و رسیده به نام Citrus-aurantifolia از خانواده Rutacta که پس از فشردن به روش حرارتی پاستوریزه شده به دست می آید و در ظروف غیر قابل نفوذ بسته بندی می شود آبلیمو می گویند که بسته بندی آن باید در ظروف شیشه ای باشد تا اثری روی کیفیت محصول و ویتامینهای موجود در آن نگذارد. آبلیمو باید طعم مخصوص و رنگ لیموی ترش -زرد کم رنگ- را داشته و عاری از هر گونه طعم خارجی باشد. ماده جامد آن نباید از 16 درصد و PH آن از2/5 درصد کمتر باشد و همچنین اسیدیته اش باید حدود 5/6 بر حسب اسیدسیتریک باشد. تمام انواع آبلیمو در این دسته قرار می گیرند.